Zer da?

  •  Kontzepzio filosofiko bat → Metafisikaren kontrakoa

→ Hegelen eta Feuerbachen medula razionala hartzen du idealismoa alde batera utziz. → Forma zientifikoa eta modernoa eman Marx eta Engels garatutakoak.

  •  IZENA →  Dialektikoaren eta Materialistikoaren zergatia

→Dialektikoa fenomenoak aztertzeko moduarengatik eta materialismoa guztiaren oinarria materia delako.

             → Grekeratik jatorria: ‘’Dialego’’ dialogoa edo eztabaida.

Marx eta Engels