Fenomenoen garapen prozesuak


→Mugimendu progresibo bat bezala ulertu: Goranzko bidean, egoera kualitatibo zaharretik berrira→Sinpletik konplexura garatzea, behetik gorenera

Adibidez:

Natura dialektikaren bidetik mugitzen da, ez da etengabe errepikatutako ziklo baten betiereko monotonian mugitzen, baizik eta benetako istorio bat zeharkatzen du.→ Darwin aipatu beharra, zeinek existitzen den natura organiko guztia, landareak eta animaliak, eta horien artean, logikoa denez, gizakia, milioika urte irauten duen garapen-prozesu baten emaitza dela frogatzen duena.

Fisikan adibidez, uaren adibidea ondo ulertzen da:

uraren tenperatura-mailak ez du inolako eraginik, hasieran, bere egoera likidoan; baina, ur likidoaren tenperatura handitzean edo txikitzean, bere kohesio-egoera aldatu egiten da eta ura, kasu batean, lurrun bihurtzen da, eta, bestean, izotz.

Nola aztertu:

→Aldaketa kuantitatibo hutsalak eta ezkutukoak izatetik aldaketa nabarmenak, aldaketa erradikalak, aldaketa kualitatiboak izatera pasatzen da.

Nola produzitzen dira? Ez dira modu gradualean produzitzen, baizik bat-batean (Jauziak egoera batetik bestera) eta ez modu kasual bateanLegeen arabera↴

Oharkabeko eta mailakako aldaketa kuantitatibo batzuen egokitzapenaren emaitza

Marx-en bustoa